Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Department of Veterinary Services Sabah

 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Muat Turun: MS ISO

ISO
Tajuk Muat Turun

Dokumen Prosedur Kualiti Pengurusan MS ISO 9001:2015

Dokumen Prosedur Kualiti Operasi Perkhidmatan Veterinar MS ISO 9001:2015

Dokumen Prosedur Kualiti Operasi Pembangunan Industri Ternakan MS ISO 9001:2015

Dokumen Manual Kualiti MS ISO 9001:2015

Borang Cadangan Pindaan Dokumen Kualiti MS ISO 9001:2015