Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Department of Veterinary Services Sabah

 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Makmal Diagnosa Veterinar

Fungsi 

  • Menyediakan khidmat diagnostik, rujukan, latihan, rundingan dan kepakaran dalam bidang pengurusan penyakit haiwan dan zoonotik.
  • Menjalankan ujian makmal bagi menyokong program-program Jabatan yang meliputi kawalan penyakit haiwan, kebersihan dan keselamatan produk haiwan, pensampelan makanan haiwan dan kawalan pencemaran ladang ternakan.
  • Menbangunkan dan mengadaptasi kaedah pengujian yang lebih berkesan dan cepat.
  • Memberi latihan teknikal kepada pelanggan dalaman dan luaran.