Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Department of Veterinary Services Sabah

 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Unit Dasar Pemantauan dan Penilaian

Unit Dasar, Pemantauan dan Penilaian

  • Membantu merangka dan menggubal dasar-dasar berkaitan dengan IndustriTernakan Negeri;
  • Menyelaras perancangan Cadangan Peruntukan Projek Pembangunan Jangka Panjang, Rancangan Malaysia Lima Tahun dan Belanjawan Pembangunan Tahunan;
  • Menyelaras Penyediaan kertas soalan peperiksaan PANS, KPI bagi setiap unit dan lain-lain arahan berkaitan;
  • Mengendalikan program pengesanan bagi menilai kemajuan pelaksanaan program pembangunan Jabatan;
  • Mengenal pasti isu dan halangan pelaksanaan projek dan mencadangkan langkah pembetulan dan penambahbaikan;
  • Menilai prestasi kewangan dan fizikal projek-projek pembangunan lima tahun dan tahunan Jabatan;
  • Menyediakan laporan kemajuan program/projek pembangunan industri haiwan dalam ekonomi Negara;
  • Menjalankan analisis prestasi dan impak program dan projekJabatan;