Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Department of Veterinary Services Sabah

 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Latar Belakang

Sebelum ini sektor ternakan di Sabah telah dikawalselia oleh Jabatan Pertanian Sabah di bawah naungan Bahagian Perusahaan Ternak yang diketuai oleh seorang Penolong Pengarah.

Tugas utama pada waktu tersebut sebahagian besar meliputi program pencegahan jangkitan penyakit dan rawatan ternakan.

Hanya pada 01 Januari 1976, Bahagian ini ditauliahkan menjadi sebuah jabatan dengan nama Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak diketuai oleh Pengarah Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak. Aktiviti Jabatan ini juga diperluaskan untuk mencakup pengeluaran dan pembangunan industri ternakan di Sabah.

Pada akhir tahun 2017, cadangan penjenamaan semula nama dan logo jabatan telah dikemukakan kepada kabinet dan telah dipersetujui dengan nama baharu JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR (DVS) SABAH pada tahun 2018.

 

Mantan Pengarah

Dr Vincent Lee Thien

01.01.1976 – 29.11.1982

Dr Lai Kong Nam

30.11.1982 – 19.02.1984

Datuk Haji Ibrahim Bin Moktar

20.02.1984 – 14.04.2003

Datuk Hj. Ag. Sahak Hj. Pg. Salleh

15.04.2003 – 14.04.2010

Datuk Dr. Yeo Boon Kiat

15.04.2010- 06.07.2017

Dr. Hj. Nasip Bin Eli

07.07.2017 - 10.05.2018

Ir. Harun Bin Hj. Abas

11.05.2018 – 13.10.2018

Dr. Peter A. K. Lee

14.10.2018 - 04.02.2022