Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Department of Veterinary Services Sabah

 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Seksyen Perkhidmatan Veterinar

Objektif

  1. Mengawal sempadan sempadan negeri Sabah daripada risiko penyakit haiwan yang dibawa oleh haiwan dan hasil haiwan dengan pendekatan berasaskan penilaian risiko
  2. Memudahcara proses import-eksport haiwan dan produk haiwan melalui kaedah sanitari