Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Department of Veterinary Services Sabah

 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Unit Kuarantin dan Eksport/Import

Fungsi

  • Mewujudkan dan mengemaskini protocol import yang bersandarkan kepada Analisa Risiko Import.
  • Memproses dan mengeluarkan lesen import selaras dengan pelan risiko yang dibangunkan keatas haiwan dan hasil haiwan
  • Menjalankan pemeriksaan keatas haiwan dan produk haiwan di pintu masuk rasmi Negeri Sabah
  • Melaksanakan perintah Kuarantin terhadap haiwan mengikut syarat import yang dikenakan di pusat Kuarantin yang ditetapkan.
  • Memproses dan mengeluarkan lesen eksport keatas haiwan dan produk haiwan yang berasal dari Sabah atau telah mengalami proses domestikasi di Sabah.
  • Mengurus pendaftaran pusat Kuarantin sementara mengikut peruntukan Enakmen Haiwan 2015.

 

Unit-unit dibawah SKIE

  1. Unit EXIM Ibu Pejabat DVS
  2. Unit Kuarantin Pintu Masuk (Darat/Laut/Udara)
  3. Pusat Kuarantin Kinarut