Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Department of Veterinary Services Sabah

 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Unit Abattoir

  1. Merancang, menyelaras dan mengurus abattoir DVS seluruh Sabah.
  2. Menyelaras dan kawal selia operasi serta hasil kerajaan di abattoir.
  3. Memantau sanitasi serta keselamatan makanan melalui pematuhan undang-undang yang berkuatkuasa.
  4. Menggalakkan penswasta dan penglibatan swasta dalam pembangunan dan pengendalian abattoir.
  5. Memberi khidmat teknikal pembangunan abattoir ruminan,babi dan poltri.
  6. Memastikan pembangunan dan operasi abattoir mematuhi piawaian kesihatan awam veterinar, kebajikan ternakan dan kualiti alam sekitar.