Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Department of Veterinary Services Sabah

 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Unit Teknologi Maklumat

Unit Teknologi Maklumat

  • Merancang, merangka dan melaksana dasar ICT yang lengkap dan berkesan;
  • Mengurus dan melaksanakan projekICT Jabatan;
  • Menyediakan dan memastikan sistem rangkaian dan keselamatan ICT dalam keadaan stabil, lancar dan selamat sepanjang masa;
  • Menyediakan bantuan khidmat sokongan teknikal ICT;
  • Mengurus proses pelupusan peralatan ICT di ibupejabat dan cawangan;
  • Merancang dan mengkaji perkembangan teknologi ICT ke arah meningkatkan mutu perkhidmatan ICT dari masa kesemasa;
  • Mengurus dan mentadbir pusat data Jabatan;
  • Menyebarkan maklumat Jabatan melalui media masa, pameran, majlis, penerbitan dan Hari Bertemu Pelanggan;
  • Mengendalikan aduan dan pertanyaan awam yang diterima;
  • Mengurus Pejabat Percetakan Bantayan, Tuaran.