Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Department of Veterinary Services Sabah

 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Pemeriksaan Veterinar

Fungsi dan tanggungjawab unit ini adalah seperti berikut;

  1. Pembangunan dan pengurusan Rumah Penyembelihan Haiwan(RPH) dan Pusat Penyembelihan Ternakan Babi(PPTB) di Seluruh Sabah.
  2. Sebagai urusetia perlesenan RPH dan PPTB Swasta
  3. Sebagai urusetia persijilan Bilik Penyimpanan(Bilik Sejuk) Swasta
  4. Menjalankan aktiviti Pemeriksaan Veterinar premis-premis penyembelihan dan bilik sejuk
  5. Menjalankan aktiviti bersama agensi-agensi berkaitan sebagai contoh pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah(JHEAINS), Jabatan Kesihatan Sabah(JKNS) dan agensi-agensi yang lain.