Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Department of Veterinary Services Sabah

 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Fungsi

Menurut perintah dalam Enakmen Haiwan 2015 DVS Sabah telah dipertanggungjawabkan untuk mengendali fungsi-fungsi seperti berikut:

  • Pengeluaran ternakan, hasil ternakan dan makanan ternakan.
  • Pengawalan, pencegahan dan penghapusan penyakit haiwan, kuarantin dan penyelidikan.
  • Penggandaan latihan bagi industri ternakan.
  • Pengawalan import dan eksport ternakan dan hasil ternakan.
  • Pemeriksaan daging, susu, telur dan pengawalan tempat penyembelihan.
  • Pengembangan pengeluaran dan kesihatan ternakan.