Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Department of Veterinary Services Sabah

 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Unit Regulatori

Fungsi 

 

  • Menguruskan hal ehwal perundangan dan penulisan rang undang-undang jabatan bagi memastikan undang-undang jabatan sentiasa relevan mengikut keadaan semasa dan mengikut prosedur atau tatacara yang berkuatkuasa.

 

  • Membantu menguruskan hal ehwal kebajikan haiwan bagi memastikan proses pelesenan, aduan dan sebagainya berjalan dengan lancar.  Hal ini termasuk menyediakan khidmat rundingcara bersama pemegang taruh dan penguatkuasaan Enakmen Kebajikan Haiwan 2015.