Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Department of Veterinary Services Sabah

 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Unit Perangkaan dan Komunikasi Korporat

Unit Perangkaan dan Komunikasi Korporat

  • Menyelaras dan Menyemak semua maklumat ekonomi dan data-data perangkaan ternakan yang akan diterbitkan;
  • Penyediaan maklumat bagi penyediaan laporan, Laporan Tahunan Jabatan, Laporan Statistik Ternakan dan Dasar Pertanian Negeri/Negara SektorTernakan dll;
  • Menguruskan penerbitan Jabatan;
  • Mengurus Banci Ternakan;
  • Menguruskan lawatan rasmi pegawai Jabatan dan lawatan pelawat dari luar negara.