Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Department of Veterinary Services Sabah

 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah

Pusat Pengurusan Veterinar

Pusat Pengurusan Veterinar

  • Mengurus Pusat Pengurusan VeterinarTuaran termasuk semua kemudahan sokongan latihan yang lain;
  • Mengurus program latihan industri haiwan dan perkhidmatan veterinar;
  • Menyediakan dan mengenal pasti tenaga pengajar yang terlatih;
  • Mengurus latihan dalam dan luarnegara;
  • Mengurus jalinan kerjasama agensi awam dan swasta berkaitan dengan latihan industri haiwan;
  • Membuat penilaian program latihan jabatan;
  • Membuat penambahbaikan sistem, proses, prosedur dan inovasi latihan bagi meningkatkan kualiti latihan kepada anggota jabatan dan golongan sasar.